You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Teknologiforståelse (grundskolefag)

Fra EverybodyWiki Bios & Wiki

Denne side virker ikke som en encyklopædisk artikel
Du kan se hvad Wikipedia er og ikke er og hjælpe ved at omskrive den til en konkret og dokumenteret beskrivelse af fakta.
Der er for få eller ingen kildehenvisninger i denne artikel, hvilket er et problem. Du kan hjælpe ved at angive troværdige kilder til de påstande, som fremføres i artiklen.

Denne artikel er udarbejdet af Videncenter for designtænkning og digital fabrikation i Silkeborg Kommune og skal ses som et dynamisk redskab, der vil udvikle sig i takt med de praksiserfaringer der kommer i forbindelse med fagets afprøvning i folkeskolen.

Grundskolefaget teknologiforståelse tager udgangspunkt i- og refererer til Forenklede Fælles Mål for faget (læseplan, undervisningsvejledning), og giver bud på, hvordan arbejdet med digital fabrikation og designtænkning i en FabLab kontekst kan spille sammen med faget.[1]

Formål[redigér]

Formålet med faget teknologiforståelse er at danne og uddanne eleverne til at deltage som aktive, kritiske og demokratiske borgere i et digitaliseret samfund. Åndsfrihed og demokratisk medborgerskab udfolder sig i vid udstrækning i digitale omgivelser, hvorfor en fagligt funderet teknologiforståelse er en forudsætning for at kunne bidrage konstruktivt og aktivt i udviklingen af relationer, fællesskaber og samfund.

I en digitaliseret verden er samfundsudviklingen i stor udstrækning determineret af mennesker, der har adgang til og viden om digitale teknologier. Derfor har faget til formål at give alle børn lige adgang til den viden, som er nødvendig for ved hjælp af digitale teknologier at kunne konstruere digitale artefakter og derigennem blive aktive medskabere af fremtidens samfund.

Samtidig bidrager faget til en myndiggørelse i det digitale samfund. Gennem en faglig forståelse af digitale artefakter og deres implikationer for individ, fællesskab og samfund bliver eleverne i stand til at udøve et aktivt medborgerskab og deltage i dialogen om den verden, som vi sammen skaber med digitale teknologier.

Teknologiforståelse giver altså eleverne:

  • mulighed og baggrund for selvstændigt at skabe nye digitale artefakter og tage stilling til digitale teknologier for derigennem at kunne deltage og handle kreativt og skabende i en digitaliseret verden.
  • faglige forudsætninger for at forstå og forholde sig til det digitaliserede samfund.

Fagformål[redigér]

Eleverne skal i faget teknologiforståelse udvikle faglige kompetencer og opnå færdigheder og viden, således at de konstruktivt og kritisk kan deltage i udvikling af digitale artefakter og forstå deres betydning:

  • Stk. 2. Elevernes mestring af faget fordrer en beherskelse af digitale designprocesser og af digitale teknologiers sprog og principper med henblik på iterativt og i samarbejde at kunne analysere, designe, konstruere, modificere og evaluere digitale artefakter til erkendelse og løsning af komplekse problemer.
  • Stk. 3. I faget teknologiforståelse opnår eleverne faglige kompetencer til at forstå digitale teknologiers muligheder og digitale artefakters konsekvenser med henblik på at styrke elevernes forudsætninger for at forstå, skabe og agere meningsfuldt i et digitaliseret samfund hvor digitale teknologier og digitale artefakter er katalysator for forandringer.

Kompetenceområder[redigér]

Faget består af fire overordnede kompetenceområder:

Kilder/referencer[redigér]

  1. 5. oktober 2018, uvm.dk: 46 skoler er udvalgt til forsøg med teknologiforståelse i folkeskolen Citat: "...Lærerne vil få den første kompetenceudvikling op mod, at de første elever forventeligt begynder undervisning i teknologiforståelse i februar 2019. Undervisningsministeriet vil oprette og facilitere et landsdækkende og flere regionale kompetencenetværk for interesserede skoler, der ikke var plads til i forsøget. I netværkene kan der arbejdes med materialer og erfaringer fra forsøgsskolerne...", backup


This article "Teknologiforståelse (grundskolefag)" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Teknologiforståelse (grundskolefag). Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.Read or create/edit this page in another language[redigér]