You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Jysk børneforsorg Fredehjem

Fra EverybodyWiki Bios & Wiki


Jysk børneforsorg Fredehjem er en non-profit forening, der arbejder på et folkekirkeligt grundlag for udsatte og vanskeligt stillede børn, unge og familier. Gennem 113 år har foreningen ydet pædagogisk og støttende arbejde for medmennesker, der enten er ensomme, i krise, socialt udsatte, sårbare eller på anden måde har brug for hjælp til at mestre livet, og blive del af ligeværdige fællesskaber.

Organisation[redigér]

Jysk børneforsorg/Fredehjem er organiseret efter gældende foreningsprincipper, hvor foreningens øverste myndighed er den årlige generalforsamling. Hvert år vælges en hovedbestyrelse på 9-12 medlemmer, som leder forenigens arbejde. I sin over 100 år lange historie har foreningen haft 5 formænd. I dag sidder Jette Hansen på formandsposten for Jysk børneforsorg/Fredehjem, og har gjort det siden 1995. Til hver selvejende institution sidder en selvstændig lokalbestyrelse. I alt er der tilknyttet ca. 120 lokalbestyrelsesmedlemmer til foreningen, som alle arbejder frivilligt.

Jysk børneforsorg/Fredehjem har ca. 330 medlemmer, og ca. 300 frivillige tilknyttet foreningens frivilligdrevnetilbud og institutioner. Foreningen Jysk børneforsorg/Fredehjem har ca. 600 ansatte fordelt på 20 selvejende institutioner, som tilsammen samarbejder med ca. 43 kommuner fordelt i Danmark.


Jysk børneforsorg/Fredehjem indgår i et netværk med sogne og andre diakonale organisationer. Derudover samarbejder foreningen med en række af landets uddannelsesinstitutioner og universiteter, samt med andre NGO'er og interesseorganisationer. I 2017 engagerede foreningen sig bl.a. som medlem af Folkebevægelsen mod Ensomhed.


Jysk børneforsorg/Fredehjems arbejde[redigér]

Jysk børneforsorg/Fredehjem arbejder efter værdierne:

 • Værdighed
 • Fællesskab
 • Livsudfoldelse
 • Tillidsfulde relationer

Jysk børneforsorg/Fredehjems værdier udleves på forenigens selvejende institutioner og i foreningens frivilligdrevne tilbud. Uagtet, hvor foreningens arbejde finder sted, sigter arbejdet altid mod at hjælpe medmennesker, som af den ene eller anden grund står udenfor samfundets fællesskaber.

Slevejende institutioner under Jysk børneforsorg/Fredehjem[redigér]

Foreningens selvejende institutioner kan groft indeles i kategorierne:

 • Tilbud til personer med fysiks og/eller kognitiv funktionsnedsættelse
 • Døgntilbud for børn og unge
 • Bo- og uddannelsestilbud til unge med særlige behov
 • Familietilbud
 • Socialøkonomiske virksomheder
 • Specialefterskoler
 • Dagtilbud


Historie[redigér]

Ellen Schepelern var stifteren af Kvindehjælpen i Aarhus, senere Jysk børneforsorg, og står som en af pionerene bag Jysk børneforsorg/Fredehjem.
Jørgen Christian Bertelsen startede en landsdækkende bevægelse med formålet om at skabe opmærksomhed og forbedre vilkårene for mennesker med udviklingshæmning. Jørgen Chr. Bertelsen var stifteren af Fredehjem og en af pionerene bag Jysk børneforsorg/Fredehjem.

Jysk Børneforsorg blev etableret i 1906 af Ellen Schepelern. I 1984 blev den lagt sammen med foreningen Fredehjem.


Ekstern henvisning[redigér]


This article "Jysk børneforsorg Fredehjem" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Jysk børneforsorg Fredehjem. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.Read or create/edit this page in another language[redigér]