You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Træ Er Miljø

Fra EverybodyWiki Bios & Wiki

Træ Er Miljø er træbranchens fælles informationsprojekt. Det er et samarbejde mellem syv organisationer og to myndigheder.

Om Træ Er Miljø[redigér]

Træ Er Miljø blev stiftet i 1995. Den oprindelige intention var at imødegå en udbredt misforståelse i den danske befolkning om at brug af træ udrydder skovene.

Træ Er Miljø gennemførte i 1996-1997 en undersøgelse af danskernes viden og holdninger om træ. Undersøgelsen bekræftede eksistensen af en misforståelse hos dele af befolkningen om at brug af træ udrydder skovene. Men undersøgelsen viste også at danskerne generelt anser træ for et mere miljøvenligt materiale end fx plast, stål, aluminium, beton, kul, olie og gas.

På baggrund af undersøgelsen besluttede de 9 parter bag projektet at fortsætte samarbejdet. Træ Er Miljøs formål blev formuleret således: ”At formidle veldokumenteret viden om træ for at fremme brugen af dette miljøvenlige råstof og for at fremme træbranchens produktudvikling og afsætning. Som en vigtig sideeffekt ønsker Træ Er Miljø at fremme netværksdannelsen og samarbejdet i træbranchen.”

Informationsarbejde[redigér]

Træ Er Miljø åbnede i 1999 Trae.dk som er den danske portal for træ.

Træ Er Miljø ønsker at gennemføre et langvarigt informationsarbejde for at opnå langvarige effekter på danskernes viden om og holdning til træ. Arbejdet retter sig mod tre overordnede målgrupper: Befolkningen generelt, professionelle brugere af træ samt børn og unge.

Kampagner[redigér]

Træ Er Miljøs har i pressen og på nettet gennemført en række temakampagner, fx:

Film[redigér]

Træ Er Miljø har produceret tre film om træets klimafordele:

  • I 2009 den danske version af FAOs film ”En bekvem sandhed”
  • I 2011 tegnefilmen ”Er du også træt?”.
  • I 2012 tegnefilmen ”Hvorfor i alverden et træhus?”

Filmene kan ses på YouTube


Træ Er Miljø på de sociale medier[redigér]

Træ Er Miljø åbnede en Facebook-side i 2010 og en Youtube-kanal i 2011. Her er lagt film og lyd om træ fra hele verden.


Materialer[redigér]

Træ Er Miljøs udgav i 2011 folderen ”Træ Er Genialt” som samler de gode argumenter for at bruge mere træ – af hensyn til klimaet, miljøet, skovene, humøret, sundheden, byggeriet og økonomien.


Skoven i Skolen[redigér]

Træ Er Miljø har sammen med Dansk Skovforening, Friluftsrådet, Skov- og Naturstyrelsen og Undervisningsministeriet etableret projektet Skoven i Skolen som er et undervisningsprojekt der giver lærere og elever mulighed for at flytte undervisningen ud i skoven.

Formand for Træ Er Miljø[redigér]

Bag Træ Er Miljø står ni organisationer og myndigheder[redigér]

Eksterne henvisninger[redigér]


This article "Træ Er Miljø" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Træ Er Miljø. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.Read or create/edit this page in another language[redigér]