You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Talentspejderne

Fra EverybodyWiki Bios & Wiki

Landsforeningen Talentspejderne er en non-profit, upolitisk og ikke religiøs, humanitær organisation, som hjælper unge fra 12-29 år med at finde deres evner og talenter. Herefter får de unge hjælp til at vælge uddannelse ud fra disse. Foreningen blev startet af frivillige ildsjæle i 2010.

Alle unge har evner og talenter Særkendet for Talentspejdernes mentorprogram er en stærk tro på, at alle børn og unge har evner og talenter. For at kunne udfolde sine evner og talenter kræves der et godt netværk af nære og anerkendende personer, der er gode rollemodeller og som har overskud og ressourcer til at give noget til andre. I samarbejde med nogle af landets førende eksperter (Svend Erik Schmidt, Helle Fisker, Ann Elisabeth Knudsen, Jan Tønnesvang og Frede Bräuner) har de udviklet et talentprogram bestående af 24 ugentlige møder af 1½ times varighed.

Corporate volunteering Landsforeningen Talentspejderne indgår samarbejdsaftale med lokale virksomhed om at stille en eller flere medarbejdere til rådighed som talentspejdere for unge i jeres lokalområde, såkaldt "corporate volunteering". Medarbejderen skal have fri til at lave frivilligt socialt arbejde i 45 min. pr. uge i en aftalt periode (24 møder). Medarbejderen forpligter sig til gengæld til at bruge tilsvarende af sin fritid. Som virksomhedsejer, leder eller afdelingsleder kan man naturligvis også selv stille sig til rådighed som talentspejder, ligesom foreningen også benytter efterlønnere og pensionister. Alle frivillige skal certificeres ved at gennemgå et særligt tilrettelagt kursus på én dag. Her vil man blive undervist i at bruge talentprogrammets værktøjer.

12-16-årige Det er skoleledere, lærere og UU-vejledere - såkaldte "ambassadører" på folkeskoler i de kommuner foreningen samarbejder med, der ud fra nogle fastlagte kriterier kan tilbyde en skoleelev at få en mentor fra Talentspejderne. Det er dog den unge og dennes forældre, der selv vælger om de vil tage imod tilbuddet. I flere kommuner viser evalueringer, at ca. 80 procent af de unge, der er vurderet "ikke-uddannelsesparat" straks efter forløbet hos en frivillige talentspejder vurderes "uddannelsesparat". Eksempelvis Randers kommune. Konceptet er udviklet for Satspuljemidler i perioden 2012-2015.

17-29-årige Unge "uddannelsesparate" og "Aktivitetsparate" kan få en frivillig talentspejder fra erhvervslivet. For denne målgruppe indbefatter deltagelse i talentprogrammet, at den og og denne talentspejder deltager på en Foodcamp. Her lærer den unge om gode vaner, kost, motion og søvn. Konceptet er udviklet for midler uddelt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), samt den A.P. Møllerske Støttefond i perioden 2016-2019.

Logo Talentspejderne

This article "Talentspejderne" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Talentspejderne. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.Read or create/edit this page in another language[redigér]