You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Hvalsø Skytteforening

Fra EverybodyWiki Bios & WikiHvalsø Skytteforenings historie

Skytteforeningens historie går over 150 år tilbage og der har været skydebaner og træning flere steder gennem tiden omkring Hvalsø by – mere info på www.KHskytten.dk

Foreningens navn er Hvalsø skytteforening, kreds 17-333. Hvalsø Skytteforening er oprindeligt stiftet som 33. kreds under DDS Roskilde, men fik opdateret dette ifm. fusionen af DDS og DGI. Hvalsø skytteforening blev stiftet den 1. august 1869 i Kirke Hvalsø, hjemsted i lejre kommune.

Stiftelsen fremgår af amtsprotokollen og foreningens gamle fane. Fanen blev skænket af sognet (sognets kvinder), og er stadig i foreningens eje.

33. kreds er nævnt flere gange i amtets regi, men foreningens egne notater fra foreningens stiftelse og videre forløb er desværre gået tabt.

Hvalsø skytteforenings ældste protokol er fra den 20. april 1934, og i denne nævnes foreningens forskellige skydebaner, formænd og øvrige bestyrelsesmedlemmer samt skydeaktiviteter.

Skytteforeningens skydebaner over tid:

• Grusgraven på Roskildevej, Lodderne • Hvalsø Hotel (store sal) • Hvalsø bio • Grundestedgårds mose • Hvalsø skoles formningsgang 1965-1969 • Egen 15m/50m skydebane – Åsen 1


2. verdenskrig, besættelsen og efterkrigsårene:

Den 8. september 1943, satte krigen en stopper for foreningens aktiviteter, og alle skytter blev bedt om at aflevere deres våben.

Efter besættelsen kom der igen gang i Hvalsø skytteforening, og skydningen fortsatte i Hvalsø bio's kælder og Grundestedgårds mose indtil 1950.

I 1950 stod skytteforeningen uden skydebane og på en generalforsamling blev man enige om, at stoppe aktiviteterne indtil en anden skydebane kunne etableres. På generalforsamlingen 1950 på Hvalsø hotel blev J. Holm valgt til formand (dette fremgår af foreningens 125-års jubilæums skrift 1869-1994).

Januar 1963:

En gruppe skytter fra den da hvilende 33.kreds, blev enige om, at nu skulle der gang i byens ældste sportsforening igen, skytteforeningen. I februar 1963 blev der afholdt generalforsamling på restaurant Hvalsø, og følgende blev valgt til at varetage skytteforeningens interesser:

H.T Jensen, Verner Mogensen, Durning Sørensen, Svend Rye Sørensen og Axel Andersen.

Det ny skyttehus - 1968:

I 1968 gik vi i gang med opførelsen af det nuværende skydebaneanlæg. Ved foreningens 100-års jubilæum i august 1969 stod skydebaneanlægget færdig til indvielse. Det nuværende skydebaneanlæg og bygning blev etableret af skytteforeningens egne medlemmer.

I 1968 var bestyrelsens sammensætning følgende:

H.T Jensen, Durning Sørensen, Bent Gabrielsen, Verner Mogensen og Axel Andersen .

Foreningens virke har siden været i faste rammer, og i de følgende år med fine skyderesultater, samt mange medlemmer fordelt på alle aldersgrupper.

Hvalsø Skytteforening har i hele perioden haft en stor børne- og ungdomsafdeling og har opnået flere flotte placeringer ved Danmarksmesterskaberne i Vingsted og landsdelsmesterskaber m.m.

Af gode resultater kan nævnes:

Landsmesterskabet for ungskytter i 1968

I landsmesterskabet i 1978 deltog vi med 2 hold: juniorer og damer, og begge hold blev landsmestre.

Siden 1995 har skytteforeningen haft stor glæde af skoleskydning. I 2010 blev foreningens skoleskydningshold Danmarksmestre.

Hvalsø Skytteforening er aktive med gevær på 15m, 50m og geværterrænskydninger til Danmarksmesterskaberne sommer og vinter og deltager tillige med pistol på 15m, 25m og pistolterrænskydninger. Der er især stor aktivitet på pistolterrænskydninger de seneste år og med meget stort fremmøde fra mange skytteforeninger. På Sjælland er det især Tubæk, Igelsø, Hanebjerg og Jægerspris der afholdes 1-2 pistolterrænskydninger hvert år. Hvalsø Skytteforening deltager også i Danmarksmesterskaberne i Vingsted og der er også ved at komme gang i geværterrænskydninger igen.

Resultaterne skal der dog ikke kun fokuseres på, idet vi mere satser på breddeidrætten, og det gode samvær i foreningen.

Efter årtusindeskiftet har Hvalsø Skytteforening omfatter sportsskydning i DGI regi både gevær og pistol og nye medlemmer kan hurtigt komme i gang med skytteforeningens eget udstyr. Erfarne sportsskytter kan med fordel anskaffe sig eget udstyr for tilpasning af gevær og pistol til skytten, herunder indstillinger og skæftetilpasning.

Grundlovsskydning d. 5. juni i Herthadalen:

Det skal også nævens, at i 1970- 80erne var der et årligt højdepunkt med grundlovsskydning den 5. juni i Herthadalen. Det kunne få alle mand af huse.

Amtsprotokollen beretter om et deltagerantal fra 33. KREDS, på 42 skytter i alle aldre i et af årene og så fremdeles.

Vi har her i korte træk forsøgt at give et lille indblik i Hvalsø skytteforening 33. kreds historie og håber det må være til glæde for alle foreningens nuværende og kommende medlemmer.

Skytteforeninger i Danmark:

Som resultat af treårskrigen 1849-51 og de resultatløse forhandlinger om fælles forfatning mellem Slesvig Holsten og Danmark, blev grundlaget for etableringen af landets skytteforeninger lagt og de fleste skytteforeninger i Danmark blev stiftet i årene 1861 - 1870, som et værn mod udenlandske magter og mobilisering af danske borgere med våbentræning.

Roskilde Skytteforening har samlet et interessant skriv omkring deres forenings stiftelse, se nærmere på dette link eller pdf-dokument.


This article "Hvalsø Skytteforening" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Hvalsø Skytteforening. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.Read or create/edit this page in another language[redigér]