You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Energy Project Management System

Fra EverybodyWiki Bios & Wiki


Et Energy Project Management System (EPMS) er et projektstyringsværktøj og/eller softwareprodukt, hvis primære funktion er at kunne projektstyre energiforbedringsprojekter og skabe overblik og indsigt i en bygningsejers energi- og CO2-besparelsesprojekter – på tværs at dennes mange ejendomme, bygninger og anlæg.

Et EPMS baserer sig på en SaaS-teknologi, og med en åben datastruktur, som gør at data kan komme fra alle former for kilder – eksempelvis på baggrund af udarbejdede energimærker (EMO-data), EMS-systemdata, data fra Facility Management systemer samt egne indtastede data.

Et EPMS gør det muligt, på baggrund af de tilgængelige data, at optimere valgmulighederne for energi- og CO2-besparelsesprojekter ud fra disses rentabilitet og tilbagebetalingstid på tværs af en samlet ejendomsportefølje. Projektstyringen kan samtidig foregå inde i databasen og lagre samt logge alle vigtige ændringer og beslutninger, for efterfølgende at kunne dokumentere og afrapportere det omfattende energirenoveringsarbejde på en let og struktureret måde.

Et EPMS ses ofte med fordel at blive integreret med eksisterende Facility Management-systemer (CAFM) og med Energy Management Systemer (EMS) for at opnå en større synergi og et endnu bedre overblik i beslutningsprocessen. 


This article "Energy Project Management System" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Energy Project Management System. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.Read or create/edit this page in another language[redigér]