Welcome to EverybodyWiki 😃 ! Nuvola apps kgpg.png Log in or ➕👤 create an account to improve, watchlist or create an article like a 🏭 company page or a 👨👩 bio (yours ?)...


Danmarkshistoriens personer

Fra EverybodyWiki Bios & Wiki
Skift til:navigering, søgning
Broom icon.svgListe
Denne artikel består kun eller primært af lister; dette stemmer ikke overens med listenormen. Enten skal listen udvides, så den stemmer overens med den gældende norm, eller også skal den omdannes til en ønskeliste og sættes på den passende kategori. Det er også en mulighed, at artiklens indhold præsenteres bedre i et andet format end listeformatet.

Før 1500[redigér]

 • Adam af Bremen, ca. 1040- ca. 1081
 • Skjalm Hvide, før 1062- ca. 1113
 • Knud Lavard, død 1131
 • Ærkebiskop Asser, ca. 1055-1137
 • Asser Rig, ca. 1080-1151
 • Eskil, biskop, ca. 1100-1181
 • Absalon, 1124-1201
 • Esbern Snare, 1127-1204
 • Saxo Grammaticus, skrev o. år 1200
 • Anders Sunesen, ærkebiskop, ca. 1167-1228
 • Henrik Harpestreng, læge, død 1244
 • Jakob Erlandsen, ærkebiskop, død 1274
 • Margrete Sambiria (Margrete Sprænghest), død 1282
 • Stig Andersen Hvide (Marsk Stig), morddømt politiker, død 1293
 • Rane Jonsen, fredløs morddømt, død 1294
 • Jens Grand, biskop, død 1327
 • Niels Ebbesen, kriger, død 1340
 • Claus Limbek, drost, død ca. 1368
 • Henning Podebusk, politiker, død 1388
 • Peder Jensen Lodehat, biskop og politiker, død 1416
 • Hans Laxmand, ærkebiskop, død 1443
 • Poul Laxmand, politiker, død 1502

1500-tallet[redigér]

 • Dronning Christine, 1461-1521
 • Poul Helgesen, teolog og historiker, 1485- ca. 1535
 • Dyveke, Christian 2.s elskerinde, død 1517
 • Skipper Clement, ca. 1485-1536
 • Johan Rantzau, officer, 1492-1565
 • Johan Friis, politiker, 1494-1570
 • Søren Norby, død 1530
 • Morten Børup, ca. 1446-1526
 • Ambrosius Bogbinder, politiker, død 1536
 • Mogens Gøye, politiker og godsejer, død 1544
 • Peder Ebbesen Galt, død 1548
 • Christiern Pedersen, forfatter og historiker, ca. 1480- 1554
 • Jørgen Kock, politiker og møntmester, død 1555
 • Johan Friis, kansler under Christian 3., 1494-1570
 • Hans Tausen, biskop, 1494-1561
 • Claus Mortensen Tøndebinder, prædikant og skribent, ca. 1499-1575
 • Peder Palladius, biskop, 1503-1560
 • Peder Skram, rigsråd, admiral, ca. 1503-1581
 • Niels Hemmingsen, forfatter og teolog, 1513-1600
 • Mikkel Pedersen Gønge, friskyttekaptajn, ca. 1518-1587
 • Peder Oxe, lensmand og rigsråd, 1520-1575
 • Daniel Rantzau, feltherre, 1529-1569
 • Niels Kaas, politiker, 1534-1594
 • Christoffer Valkendorf, politiker 1525-1601
 • Tycho Brahe, 1546-1601
 • Arild Huitfeldt, historiker og rigskansler, 1546-1609
 • Anders Sørensen Vedel, præst og historiker, 1542-1616

1600-tallet[redigér]

 • Hans Poulsen Resen, biskop, 1561-1638
 • Jens Munk, søofficer og opdagelsesrejsende, 1579-1628
 • Ellen Marsvin, 1572-1649
 • Holger Rosenkrantz, adelsmand og politiker, 1574-1642
 • Jesper Rasmussen Brochmand, biskop, 1585-1652
 • Ole Worm, videnskabsmand, 1588-1654
 • Ove Gjedde, rigsadmiral, 1594-1660
 • Kirsten Munk, 1598-1658
 • Hans Nansen, borgmester og politiker 1598-1667
 • Vibeke Kruse
 • Eskild Nielsen, friskyttekaptajn
 • Simon Andersen, friskyttekaptajn
 • Anders Bille, rigsmarsk, 1600-1657
 • Svend Poulsen (Gønge), friskyttekaptajn, ca. 1602-ca. 1679
 • Simon Paulli, læge og botaniker, 1603-1680
 • Frands Rantzau, 1605-1632
 • Peder Winstrup, biskop, 1605-1679
 • Corfitz Ulfeldt, 1606-1664
 • Hans Svane, titulær ærkebiskop, 1606-1668
 • Hannibal Sehested, statholder og rigsskatmester, 1609-1666
 • Gabriel Marselis, købmand og godsejer, 1609-1673
 • Joachim Gersdorff, politiker (rigshofmester), 1611-1661
 • Otte Krag, politiker og diplomat, 1611-1666
 • Poul von Klingenberg, generalpostmester, 1615-1690
 • Thomas Bartholin, læge, matematiker og teolog, 1616-1680
 • Christoffer Gabel, politiker, 1617-1673
 • Leonora Christina Ulfeldt, 1621-1698
 • Frederik Ahlefeldt, storkansler, 1623-1686
 • Hans Wandal, biskop, 1624-1675
 • Peder Hansen Resen, historiker og topograf, 1625-1688
 • Peder Schumacher Griffenfeld, statsmand, (1635-1699)
 • Diderik Buxtehude, komponist 1637-1707
 • Ulrik Frederik Gyldenløve, politiker 1638-1704
 • Niels Juel, admiral, 1629-1697
 • Thomas Kingo, salmedigter og biskop, 1634-1703
 • Sthen Jacobsen, forfatter, præst 1642-1696
 • Bent Mogensen, friskyttekaptajn, død 1644
 • Hans Severin, friskyttekaptajn, død 1679
 • Ole Rømer, 1644-1710
 • Caspar Due, friskyttekaptajn, død 1680
 • Marie Grubbe, adelskvinde, ca 1643-1718
 • Conrad Reventlow, storkansler, 1644-1708
 • Christian Siegfried von Plessen, politiker, 1646-1723

1700-tallet[redigér]

 • Ivar Huitfeldt, kommandør og søhelt 1665-1710
 • Vitus Bering, opdagelsesrejsende, 1681-1741
 • Johannes Bartholomæus Bluhme, præst, 1681-1753
 • Ludvig Holberg, forfatter og videnskabsmand, 1684-1754
 • Poul Vendelbo Løvenørn, officer og politiker, 1686-1740
 • Hans Egede, biskop, 1686-1758
 • Peder Hersleb, biskop, 1689-1757
 • Peder Wessel (Tordenskjold), søhelt, 1690-1720
 • Hans Adolph Brorson, salmedigter, 1694-1764
 • Ernst Henrich Berling, bogtrykker og bladudgiver, 1708-1750
 • Adam Gottlob Moltke, politiker, 1710-1792
 • J.H.E. Bernstorff, politiker og godsejer 1712 – 1772
 • Georg Christian Oeder, botaniker, økonom og embedsmand, 1728-1791
 • Niels Brock, købmand, 1731-1802
 • Carsten Niebuhr, opdagelsesrejsende, 1733-1815
 • Andreas Peter Bernstorff, politiker, 1735-1797
 • Johann Friedrich Struensee, læge og politiker, 1737-1772
 • Enevold Brandt, hofmand, 1738-1772
 • Ove Høegh-Guldberg, politiker, 1731-1808
 • Søren Gyldendal, boghandler og forlægger, 1742-1802
 • Ove Malling, embedsmand og historiker, 1747-1829
 • Christian Colbjørnsen, politiker, 1749-1814
 • Jakob Ramus, biskop i Odense 1716-1785
 • Joachim Otto Schack-Rathlou, politiker, 1728-1800
 • Christian Ditlev Reventlow, politiker, 1748-1827
 • Johan Sigismund Schulin, politiker, 1694-1750
 • Christian Ludvig von Plessen, politiker, 1676-1752
 • Carl Adolph von Plessen, politiker, 1678-1758
 • Iver Rosenkrantz, politiker, 1674-1745
 • Caspar von Saldern, diplomat, 1710-1786
 • Christian Ditlev Frederik Reventlow, politiker, 1748-1827
 • Ulrich Adolph Holstein, storkansler, 1664-1737
 • Heinrich Wilhelm von Huth, general, politiker, 1717-1806

1800-tallet[redigér]

 • C.C. Hall, politiker, 1812-1888
 • H.P. Ingerslev, politiker, 1831-1896
 • Johannes Nellemann, politiker, 1831-1906
 • Conrad Rantzau, gehejmestatsminister, 1773-1845
 • Christian Bernstorff, politiker, 1769-1835
 • Jacob Peter Mynster, biskop, 1775-1854
 • Jonas Collin, embedsmand, 1776-1861
 • Hans Christian Ørsted, fysiker 1777-1851
 • Johan Christian Drewsen, fabrikant og politiker, 1777-1851
 • Lauritz Nicolai Hvidt, politiker 1777-1856
 • Adam Oehlenschläger, forfatter og digter, 1779-1850
 • Peter Willemoes, officer, 1783-1808
 • N.F.S. Grundtvig, præst, digter og politiker, 1783-1872
 • Peter von Scholten, guvernør, 1784-1854
 • Gerhard Christoph von Krogh, officer, 1785-1860
 • Adam Wilhelm Moltke, politiker, 1785-1864
 • Rasmus Rask, sprogforsker, 1787-1832
 • Jacob Jacobsen Dampe, politiker, 1790-1868
 • Olaf Rye (Ole), generalmajor, 1791-1849
 • F. A. Schleppegrell, officer, 1792-1850.
 • Peter Heering, likørproducent, 1792-1875
 • Christian de Meza, oberstløjtnant, 1792-1865
 • Christian Christopher Zahrtmann, søofficer og politiker, 1793-1853
 • Christian Georg Nathan David, politiker, 1793-1874
 • Christian Albrecht Bluhme, politiker, 1794-1866
 • Anton Frederik Tscherning, officer og politiker, 1795-1874
 • Carl Moltke, politiker, 1798-1866
 • Michael Drewsen, Silkeborgs grundlægger, 1804-1874
 • H.C. Andersen, digter, 1805-1875
 • Orla Lehmann, politiker og jurist, 1810-1870
 • Jens Peter Trap, embedsmand og forfatter, 1810-1885
 • Frederik Læssøe, officer, 1811-1850
 • Ditlev Gothard Monrad, politiker og biskop, 1811-1887
 • Jacob Christian Jacobsen, brygger, 1811-1887
 • Johan Carl Ernst Berling, bladudgiver og hofembedsmand, 1812-1871
 • Carl Christopher Georg Andræ, politiker og matematiker, 1812-1893
 • Georg Carstensen, Tivolis grundlægger, 1812-1857
 • Carl Wiibroe, brygger, 1812-1888
 • Søren Kierkegaard, filosof, 1813-1855
 • Carl Ploug, forfatter og politiker, 1813-1894
 • Ludvig Holstein, politiker og godsejer 1815-1892
 • Louise Rasmussen, grevinde Danner, Frederik 7.s hustru, 1815-1874
 • Christen Kold, højskolemand, 1816-1870
 • provst Hans Christian Sonne Stifter af Andelsbevægelsen 1817-1880
 • Andreas Frederik Krieger, politiker, 1817-1893
 • William Wain, Burmeister & Wain's grundlægger, 1819-1882
 • Christian Emil Krag-Juel-Vind-Frijs, konseilspræsident, 1817-1896
 • Carl Christian Burmeister, Burmeister & Wain's grundlægger, 1821-1898
 • Lars Bjørnbak, politiker 1824-1878
 • Jacob Brønnum Scavenius Estrup, politiker, 1825-1913
 • Enrico Mylius Dalgas, 1828-1894
 • Johan Vilhelm Beck 1829-1901 præst, grundlægger af Indre Mission
 • C.F. Tietgen, industrimand, 1829-1901
 • Thorvald Krak, Krak's grundlægger, 1830-1908
 • G.E.C. Gad, boghandler, 1830-1906
 • Wilhelm Bähncke, Bähncke's grundlægger, 1832-1907
 • Rasmus Malling-Hansen, opfinder, 1835-1890
 • Wilhelm Hellesen, batterifabrikant, 1836-1892
 • Harald Jensen, brændevinsbrænder, 1837-1914
 • Otto Mønsted, fabrikant, 1838-1916
 • Erik Nicolai Ritzau, stifter af nyhedsbureauet, 1839-1903
 • Louis Pio, politiker, 1841-1894
 • Viggo Hørup, politiker, 1841-1902
 • Paul Geleff, politiker, 1842-1928
 • Carl Jacobsen, brygger, 1842-1914
 • Theodor Wessel, handelsmand, 1842-1905
 • Evald Tang Kristensen, folkemindesamler, 1843-1929
 • Emil Vett, handelsmand, 1843-1911
 • Edvard Galle, chokoladefabrikant, 1844-1900
 • Carl Aller, forlægger, 1845-1926
 • Edvard Brandes, politiker og skribent, 1847-1931
 • Viggo Schulstad, bagermester, 1848-1921
 • Laura Aller, chefredatør, 1849-1917
 • Frederik Læssøe Smidth, F.L. Smidth's grundlægger, 1850-1899
 • Hans Jessen, chokoladefabrikant, 1851-1907
 • H.N. Andersen, etatsråd, stifteren af ØK, 1852-1937
 • J.C. Christensen, politiker, 1856-1930
 • Johannes Neye, Neye's grundlægger, 1857-1926
 • Lorry Feilberg, restauratør, 1859-1917
 • Egmont H. Petersen, bogtrykker, 1860-1914
 • Emil Bähncke, sennepfabrikant, 1860-1931


1900-tallet[redigér]

 • Hans Valdemar Ludvigsen, batterifabrikant, 1861-1939
 • H.P. Hanssen (Nørremølle), politiker, rigsdagsmand og dagbladsudgiver 1862-1936
 • Ove Krak, læge, direktør, 1862-1923
 • A. C. Illum, Illums grundlægger, 1863-1938
 • Sophus Falck, Falcks grundlægger, 1864-1926
 • Einar Holbøll, Julemærkets fader, 1865-1927
 • Jacob Ellehammer, opfinder, 1871-1946
 • Ludvig Mylius-Erichsen, polarforsker og forfatter, 1872-1907
 • Thorvald Stauning, statsminister, 1873-1942
 • A.P.Møller, skibsreder, 1876-1965
 • Knud Rasmussen, polarforsker, 1879-1933
 • Ferdinand Salling, stormagasingrundlægger, 1880-1953
 • Niels Henrik David Bohr, fysiker, 1885-1962
 • P.M. Daell, Daells Varehus' grundlægger, 1886-1974
 • Ole Kirk Christiansen, Legos grundlægger, 1891-1958
 • David Assarsson, skånelandsk pioner, katolsk præst, 1892-1955
 • Peter Boas Bang, B&O's grundlægger, 1900-1957
 • Mads Clausen, Danfoss' grundlægger, 1905-1966
 • Eilif Krogager, Tjæreborg Rejsers grundlægger, 1910-1992
 • Arne Bruun Rasmussen, auktionsholder, 1910-1985
 • Herman Salling, købmand, direktør, 1919-2006
 • Godtfred Kirk Christiansen, direktør, 1920-1995
 • Simon Spies, Spies Rejsers grundlægger, 1921-1984
 • Jørgen Lademann, forlagsgrundlægger, 1927-1987
 • Karl Toosbuy, Eccos grundlægger, 1928-2004
 • Bøje Nielsen, byggematador, 1937-2007

Se også[redigér]

 • Danskere med eget Wikipedia opslag. Der er både en alfabetisk liste, samt underkategorier for fag og tidsperiode.


This article "Danmarkshistoriens personer" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Danmarkshistoriens personer. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.Read or create/edit this page in another language

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Welcome to EverybodyWiki 😃 ! Nuvola apps kgpg.png Log in or ➕👤 create an account to improve, watchlist or create an article like a 🏭 company page or a 👨👩 bio (yours ?)...