You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Christian Dahlager

Fra EverybodyWiki Bios & Wiki

Christian Dahlager (født 19. marts 1961) er en dansk advokat med møderet for Højesteret. Han er medejer af advokatpartnerselskabet Foldschack, Forchhammer & Dahlager.

Christian Dahlager beskæftiger sig med retssager og har repræsenteret klienter i en række principielle sager vedrørende forståelsen af centrale bestemmelser i grundloven, herunder om Irakkrigens lovlighed, lovgivningen vedrørende præventive frihedsberøvelser, tålt ophold, psykisk handicappedes ret til at stemme ved folketingsvalg og skatteretlige spørgsmål. Han har endvidere repræsenteret Christiania i retssagerne vedrørende fællesskabets ret til fortsat anvendelse af arealerne på Christianshavn og voldanlægget.

Han rådgiver endvidere om erhvervsret og er medlem af bestyrelsen i flere virksomheder, fonde og foreninger.

Han er forfatter til Civile retssager (2007), Behandling af småsager (2009), Få ret (2010) og diverse fagartikler. Han er medlem af Advokatsamfundets Procesretsudvalg, Højesteretsskranken og forhenværende ekstern lektor på Københavns Universitet og medlem af Procesbevillingsnævnet.

Han er gift med filmklipper Julie Winding med hvem han har børnene Selma Dahlager Winding og Fanny Dahlager Winding.


This article "Christian Dahlager" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Christian Dahlager. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.Read or create/edit this page in another language[redigér]