You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Brickshare

Fra EverybodyWiki Bios & Wiki

Brickshare er en dansk online investeringsplatform, der gennem Crowdfunded ejendomsinvestering giver brugere mulighed for at investere i fast ejendom. Brickshare varetager de praktiske forhold ved køb af ejendom, udlejning, jura og administration. Brugerne vælger hvilke projekter de ønsker at investere i. Der udbetales en andel af overskuddet fra lejeindtægterne, samt et udbytte eller tab ved salg af aktien.

Funktionalitet[redigér]

Konceptet[redigér]

Brickshare formidler og administrerer ejendomsinvesteringer for investorer. Selve investeringen går til at købe aktier i et ejendomsselskab, og hvert projekt på Brickshare.dk er et nyt ejendomsselskab. Det vil sige, at man som investor direkte ejer en del af det ejendomsselskab, der køber ejendommen. Dermed skal man hverken stå for administration eller de praktiske aspekter af købet. Skulle der ske noget, lyder garantien på, at man som investor er sikret ved, at man ejer en del af ejendommen.

Konceptet er, at man gennem Brickshare kan investere for beløb fra 10.000 kr. og købe sig ind i en ejendom, sammen med andre ejendomsinvestorer. Nogle investorer er professionelle, mens andre er nye på markedet som investorer, og ønsker at komme i gang med investering eller søger et alternativ til bankopsparing mv.

Når ejendommen eller porteføljen af lejligheder er købt gennem crowdfunding, bliver hver enkelt lejlighed, lejet ud til boligsøgende. Her har investorerne i de enkelte lejligheder fortrinsret til at leje. Når lejlighederne i porteføljen er udlejet, får den enkelte ejendomsinvestor løbende udbetalt en del af den indkomne leje, i form af et afkast – samt med tiden det udbytte eller tab salget af aktien giver.

Hvert 5. år bliver der foretaget en vurdering af ejendommen, og herefter skal investorerne i det enkelte ejendomsselskab, på en generalforsamling beslutte, hvorvidt ejendommen skal sælges eller om lånet skal omstruktureres og udlejen fortsætte.

Brickshares profit som administrator hentes ved at tage 10% af det tegnede beløb til ejendomsvurdering, køb, salg og øvrig administration, samt udvikling af den digitale platform. Hertil 10% af indtægten for den indkomne leje til administration og renovering.[1]

Historie[redigér]

Brickshare blev stiftet i 2016. Tendensen med Crowdfunded ejendomsinvestering havde allerede haft succes i flere europæiske lande, f.eks. Housers i Spanien og Property Partner i UK. Brickshare er den første tilsvarende digitale platform for ejendomsinvestering i Danmark.

I maj 2017 købte 20 privatpersoner gennem Brickshare for første gang en crowdfundet ejendom i 8TALLET på Ørestaden. I juni samme år var ejendommen lejet ud og Brickshare åbnede op for nye ejendomme i sommeren 2017. I ultimo 2018 er tallet af backers (investorer på crowdfunding platformen red.) vokset fra 20 til over 1100. Der er 6000 brugere på Brickshares digitale platform.

Brickshare modtog som start-up selskab, sin første store kapital investering i januar 2018. Den kom fra en gruppe af investorer, med Seed Capital og PreSeed Ventures i spidsen.[2]


Referencer[redigér]

Kilder og henvisninger[redigér]


This article "Brickshare" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Brickshare. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.Read or create/edit this page in another language[redigér]