Rasmus Holbeck

Fra EverybodyWiki Bios & Wiki

Rasm. Holbeck Hydraulik ApS er en grossistvirksomhed med kerneprodukter inden for hydraulik, pneumatik, filter og luftbehandlingsudstyr. Michael Harder købte i 2016 Rasm. Holbeck, der i mere end 60 år har været et datterselskab i H.J. Hansen koncernen. Virksomheden er flyttet fra Odense Havn til industriområdet på Hvidkærvej i Odense SV, Fyn, og beskæftiger i dag 4 ansatte.

Rasm. Holbeck Hydraulik servicerer blandt andet kunder indenfor landbrug, entreprenører, maskiner/truck producenter og industrivirksomheder. Virksomheden var en af Europas første ParkerStore butikker med lancering i 1998. I dag har Rasm. Holbeck Hydraulik udviklet sig til at være Europas største ParkerStore med over 600.000 oprettede Parker komponenter.  Virksomheden har et stort butiksområde, værksted, lager og HOSEDOCTOR servicebiler. 

Historie[redigér]

Første generation[redigér]

Rasmus Holbeck blev født den 25. september 1800. I 1820’erne sejlede han som selvstændig skipper for købmændene i Odense. Han opnåede et godt økonomisk udbytte af sin virksomhed, men hans flid og energi lod ham ikke standse ved skipperens arbejdsfelt. Han indså snart, at han kunne forene skippervirksomheden med handel på land - bl.a. bistået af sin hustru. På den baggrund blev virksomheden Rasm. Holbeck grundlagt den 27. oktober 1830.

I mange år beskæftigede Rasm. Holbeck sig med kolonialvarer, metaller, jern, kul og fajance. Netop sidstnævnte forretningsområde udviklede sig hurtigt til en stor afdeling, som adskillige år senere skulle blive udskilt til et selvstændigt firma, det velkendte foretagende A/S Holbecks Fajance Forretning. I 1850 erhvervede han ejendommene ved den store gård i Nørregade 69. Pladsen, han her kom til at råde over, gav særdeles gode udviklingsmuligheder. Kolonialvarer var efterhånden gledet ud af sortimentet og erstattet af malervarer, slibestene, metaller, jern og kul. I 1870 trak Rasmus Holbeck sig tilbage fra det aktive liv og døde 10 år senere i den høje alder af 80 år.

Anden generation[redigér]

Sønnen tager over
Inden faderen, Rasmus Holbeck, trak sig tilbage fra det aktive liv, havde han i en årrække haft sin søn, Hans Carl Georg Holbeck, som en dygtig medarbejder i forretningens ledelse. H.C.G. Holbeck havde fået en god og alsidig uddannelse i handelsfaget både herhjemme og i udlandet, inden han indtrådte i firmaet. De kundskaber, H.C.G. Holbeck erhvervede i læretiden, fik han suppleret i rigt mål under længerevarende ophold på handelspladser i England og Tyskland. Med et godt kendskab til forholdene inden for handelslivet vendte H.C.G. Holbeck herefter hjem fra udlandet. Han havde nu de bedste betingelser for at optage de frugtbare gerninger i faderens forretning, og det viste sig da også snart, at hans indgående kendskab blev til stor gavn for virksomheden. Kort før H.C.G. Holbecks deltagelse i ledelsen havde forretningen fået lokalerne i Nørregade som de nye rammer om virksomheden. Netop den udviklingsperiode krævede alsidige erfaringer af de ledende kræfter, og her kom H.C.G. Holbeck knowhow til sin fulde ret. I 1851 blev H.C.G. Holbeck optaget som kompagnon, og firmanavnet blev derfor ændret til Rasm. Holbeck & Søn. H.C.G. Holbeck var et rigtigt arbejdsmenneske. Han var den første, der indtog sin plads ved skrivepulten om morgenen - og den sidste, der forlod kontoret om aftenen. H.C.G. Holbeck forstod om nogen at dyrke relationer og derigennem opbygge et tillidsforhold til sine kunder, og han blev den klassiske type på den gammeldags - men solide og ærlige købmand.

Tredje generation[redigér]

3. generation træder til
H.C.G. Holbeck drev efter sin far, Rasmus Holbeck, virksomheden videre i næsten 40 år. Allerede i 1879 havde han optaget sin ældste søn, Niels Alfred Erasmus Holbeck, som medarbejder i forretningen - men det skete først, efter at sønnen havde fået en meget grundig uddannelse. Som faderen drog også sønnen til udlandet for at få udvidet sin horisont på handelsfeltet. Han arbejdede i Lübeck, Hamborg, Liverpool og Manchester og nåede endda også på et studieophold i København, inden han kom hjem for at deltage i arbejdet i forretningen. Alfred Holbeck følte ikke i så høj grad som faderen en trang til at komme i tæt kontakt med kunderne. Men udviklingen havde på daværende tidspunkt da også taget en drejning bort fra de gammelkendte former for handelsliv. Nu handlede det mere om driftighed og blik for, hvad udviklingen krævede, og hvor fremtiden lå. Det skal dog fremhæves, at Alfred Holbeck på smuk vis forstod at forene respekten over for virksomhedens traditioner og den nye måde at drive forretning på. Under Alfred Holbecks ledelse ændredes virksomhedens produktsammensætning sig drastisk. I stedet for bl.a. slibestene, malervarer og vognsmørelse optog han handel med jernrør, værktøj, pumper og artikler til sanitets- og WC-anlæg. Disse varegrupper blev hurtigt firmaets hovedforretningsområder, og firmaet udvidede dermed sin trofaste kundekreds blandt smedene på Fyn.

Aktieselskab[redigér]

Overgangen til aktieselskab
I 1913 blev den linje, der hidtil havde været fulgt ved firmaet Rasm. Holbeck & Søns overdragelse fra fader til søn brudt. Grosserer Alfred Holbeck havde ikke nogen søn, der kunne overtage forretningen, og der blev derfor indledt forhandlinger om firmaets videreførelse under en anden form. Det resulterede i, at det gamle foretagende overgik til aktieselskab - men stadigt bærende navnet Rasm. Holbeck & Søn. Til firmanavnet A/S Rasm. Holbeck & Søn knyttedes i 1914 navnet A/S Fyens Rør- og Sanitetslager. Denne afdeling var indtil 1926 beliggende i St. Graabrødrestræde, hvorefter den blev flyttet sammen med resten af virksomheden i Nørregade 69 - naturligvis med undtagelse af kulpladserne, der nødvendigvis måtte ligge i nærheden af havnen. Op gennem kriseårene først i trediverne samt i krigs- og efterkrigstiden havde Rasm Holbeck A/S som alle andre foretagender store vanskeligheder i hverdagen. De voldsomme og ganske uberegnelige konjunktursvingninger var af katastrofal virkning for hele erhvervslivet, og prisfald og deflation gjorde et voldsomt indhug i de fleste virksomheders værdier. Således også for Rasm. Holbeck A/S, der dog klarede skærene - og dermed kunne nyde godt af den efterfølgende kurs mod væsentligt bedre tider. I 1953 blev Rasm. Holbeck & Søn A/S en del af H.J. Hansen koncernen, hvor virksomheden fortsatte sin vækst. Med tiden blev kårene derfor for trange i Nørregade. Aktiviteten var stor, og der arbejdede trods alt næsten 50 mennesker på adressen. I forbindelse med det omfattende gadegennembrud af Thomas B. Thriges Gade - parallelt med Nørregade - blev firmaet ganske belejligt eksproprieret, og i april 1965 flyttede virksomheden derfor til nyopførte lokaler i Victoriagade 40-44, hvor virksomhedens domicil er beliggende den dag i dag.

Referencer[redigér]

Eksterne link[redigér]


This article "Rasmus Holbeck" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Rasmus Holbeck. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.