Welcome to EverybodyWiki 😃 ! Nuvola apps kgpg.png Log in or ➕👤 create an account to improve, watchlist or create an article like a 🏭 company page or a 👨👩 bio (yours ?)...


Henrik Prebensen

Fra EverybodyWiki Bios & Wiki
Skift til:navigering, søgning
Text document with shapes.svgCV
Denne artikel ligner et CV og bør forbedres, så det bliver en encyklopædisk artikel (med neutral synsvinkel, afsnitsinddeling, løbende tekst, interne links o.l.) som det anbefales i Wikipedias stilmanual.


(født 1939) er en dansk sprogforsker og samtidshistoriker.

Han blev nysproglig student (Vestre Borgerdydskole 1957), var elev på Lycée Eugène Fromentin, La Rochelle, 1957-58, og studerede 1958-1964, fransk og historie ved Københavns Universitet (KU). Regensianer 1961-63). 1963 gift med stud.mag. Ada Barr. Cand.mag. 1965. 1965-1968 var han lektor ved Université de Nancy i Frankrig. 1968-71 først adjunkt ved Romansk Institut, KU, derefter amanuensis og fra 1972 lektor. 1969-73 underviste han i pædagogisk evaluering ved Institut for Anvendt universitetspædagogik (KU). Han var 1977-79 bestyrer af Romansk Institut (KU). 1983-84 deltager i EU's maskinoversættelsesprojekt, EUROTRA. 1984-1991 var han leder af Institut for Humanistisk Informatik (KU) og ansvarlig for Det humanistiske fakultets IT-udvikling og IT-indkøb. 1993-2012 medlem af Samarbejdsudvalget for Det humanistiske fakultet, KU, 1997 medlem af Styregruppen for det ny KUA-byggeri i Ørestaden. 1998-2012 medlem af Dansk Magisterforenings Hovedbestyrelse. 1999-2009 fællestillidsrepræsentant for Det humanistiske fakultet (KU), næstformand for Det Humanistiske Fakultets Samarbejdsudvalg og medlem af Hovedsamarbejdsudvalget på KU.  2005-2012 næstformand for Dansk Magisterforenings Universitetslærerlandsklub. 2005-09 medlem af Københavns Universitets første bestyrelse. 2009-2011 medlem af bestyrelsen for Magistrenes Pensionskasse. 2012 lektor emeritus (seniorforsker) ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk (KU).

Henrik Prebensen forsker i moderne fransk historie og samfundsforhold og optræder jævnligt som foredragsholder og ekspert i radio- og Tv-udsendelser.

Forfatterskab:

·        1967 La théorie glossématique est-elle une théorie? Langages 6, Paris, 1

·        1967 Quelques réflexions sur le paradigme des pronoms interrogatifs-relatifs, Revue Romane numéro special 1, Copenhague

·        1969 La structure immanente de la langue française de Knud Togeby, Langue française 1, Paris, 98-101

·        1970 Un programme de transcodage (sm. m. S. Krauwer, Hilversum, & E.Spang-Hanssen), Romansk Institut, København, 11 s.

·        1971 Gruppegrammatik 1-3 (sm. m. H. Gettrup, O. Wewer og C. Vikner), Akademisk Forlag, 221+291+228 s.

·        1972 Le programme POM (Délimitation automatique de mots et de phrases dans des textes français) (sm. m. M. Fleinert-Jensen, E. Spang-Hanssen og C. Vikner), Romansk Institut,København 37, s.

·        1973 Apposition, attribut et complément de circonstance en français moderne, Annales Universitatis Turkuensis 127, p. 149-59

·        1975 Matematik og lingvistik (sm. m. B. Maegaard og C. Vikner), Odense Universitetsforlag, 402 s.

·        1977 De franske relativsætningers typologi (sm. m. E. Spang-Hanssen), Romansk Institut, København, 215 s.

·        1980 Prædikative relativsætninger i fransk grammatik, RIDS 76, 58 s.

·        1981 Frankrig 1940-1980. Storhed eller Velfærd? Hans Reitzels Forlag, 150 s.

·        1982 La proposition relative dite attributive, Revue Romane 17,1, p. 98-117

·        1983 PK-grammatik, (sm. m. H. Korzen, H. Nølke og F. Sørensen), RIDS 79

·        1983 PC-Grammar: An Alternative? (sm. m. H. Korzen, H. Nølke og F. Sørensen), Acta Linguistica 18,1, p. 5-52

·        1984 Developing Eurotra Linguistics & Work on Time, in ETL-4-DK Report for the EEC, Evaluation of EUROTRA Linguistic Specification (sm. m. J. Erlandsen, B. Maegaard,H. Ruus, E. Spang-Hanssen, Charlotte Toubro), p. 2-9 og 69-103

·        1985 ATNers generative kraft, in J. Erlandsen, H. Prebensen og E.Spang-Hanssen  Sproganalyse med ATN , p. 5-55

·        1985 Evaluering af ATN, ibid. , p. 60-93

·        1986 Problèmes de méthodologie en linguistique, Revue Romane 21,1, p. 121-28

·        1987 Pronominal og anaforisk resolution, Data Humana 4, København, p. 9-37

·        1987 Anaforisk resolution og relativsætninger, Data Humana 4, København, p. 39-80

·        1987 Tekstforståelse og datamater, i Sproget og datamaskinerne (sm. m. J. Olsen og T. Thrane), p. 51-74 (genoptryk i Stig W. Jørgensen Tekstforståelse og kunstig intelligens, Tekstsamling, Institut for datalingvistik, HHK København 1998 (2. udg. 1999) Læsenoter )

·        1988 L'ordre et le chaos: la philosophie du langage devant le défi de l'ordinateur, Etudes romanes 31, Copenhague, p. 201-22

·        1988 Nominalsyntagmespecificitet og diskursuniverser, Nordiske datalingvistikdage, Lambda 7, Institut for datalingvistik, HHK, København, p. 78-95

·        1988 Misunderstanding Natural Language, i PC-Prolog, Advanced User's Guide, Prolog Development Center, p. 294-324 (genoptr. i Stig W. Jørgensen Tekstforståelse og kunstig intelligens, Tekstsamling, Institut for datalingvistik, HHK København 1998

·        1988 Morlille kan ikke flyve - natursproglig semantik og datamater, Psyke & Logos 9,2, p. 287-306

·        1989 Algoritmer, Sprog og Programmer, i Data Humana 5, IHI, København, 17 s.

·        1989 Understanding of NPs in an experimental language understanding system, in Papers from The First Nordic Conference on Text Comprehension in Man and Machine, Stockholm, p. 161-72

·        1989 DELAL: A Parser for Dynamic Text Understanding, Data Humana 8, IHI, 1991, p. 10-14

·        1989 Lingvistikkens udvikling efter Chomsky, in EDB og Undervisning nr 38, Datalærerforeningen for gymnasiet og HF, p. 57-64

·        1990 Paraphrases et relatives. Revue Romane 25,2, p. 241-53

·        1991 Interpretation in Dynamic Text Understanding, in Papers from The Second Nordic Conference on Text Comprehension in man and machine p. 95-106 (genoptrykt i Stig W. Jørgensen Tekstforståelse og kunstig intelligens, København 1998 (2. udg. 1999) ·        1992 A Formal Approach to Dynamic Text Interpretation, in Computational Approaches to Text Understanding, A survey of Current Issues in Denmark, edited by Steen Jansen, Jørgen Olsen, Henrik Prebensen & Torben Thrane, p.157-71, Museum Tusculanum.

·        1992 Humanistisk informatik - en krydsning af to videnskabssyn, Fransk Nyt 188, LIV-LVII

·        1993 Kildekritik og datamatisk tekstanalyse, 14. s., Data Humana IHI, 1994

·        1994 Text, Information Structure, Logic and Topology, in Topics in Knowledge-based NLP Systems, Steffen Leo Hansen & Helle Wegener (eds), 143-64, Samfundslitteratur

·        1994 Artikler til Den danske Encyklopædi om diverse alment grammatiske emner som anaforer, artikler, deiksis, dependensgrammatik ..

·        1995-2001 Over 100 artikler om Frankrig og fransk historie mv til Den danske Encyklopædi

·        1996 Dreyfus og krisen, Anm. af Robert Elliot Kaplan, Forgotten Crisis – The Fin-de-Siècle Crisis of Democracy in France, 1995, i Arbejderhistorie, 3, 82-84

·        1998 Indholdsform og indholdssubstans - meningens ontologi, Funktionelle fodnoter, Københavns Universitet, 46-55

·        1998 Anm. af Nayo Furukawa, Grammaire de la prédication seconde, 1996, Revue Romane, 33,2, 304-08

·        1999 Franske historikere i retssalen – Hvad med sandheden?, Den jydske historiker: Historiefaget - et udsyn, Ekstranummer, December 1998, 6-17

·        1999 Anm. af Hanne Ruus, Danske kerneord. – Centrale dele af den danske leksikalske norm, I-II, 1995, i Acta Lingvistica, 31, 187-93

·        1999 Humanisme, sprogvidenskab og matematik, Kritik 139, 44-52

·        1999 Modelteoretisk semantik. Dens Nødvendighed. Dens utilstrækkelighed, Funktionelle fodnoter, 27-37

·        1999 Y a-t-il une rupture de l'opinion française en 1940, in La langue, les signes et les êtres: Actes du colloque de l'Institut d'Etudes Romanes de l'Université de Copenhague, le 3 octobre 1998 (Etudes Romanes; 44)

·        2000 Compte rendu de Claire Beyssade: Sens et savoirs. Des communautés épistémiques dans le discours. Rennes: Pr. Univ. de Rennes, 1998. 278 p. Revue Romane 35, 1, pp 121-125

·        2000 Specialevejlederens rolle. i: Skriftlige opgaver og vejledning (ISBN:87-7958-001-7) s. 118-19. Christian Thune (red.). Danmarks Evalueringsinstitut, København 2000. 

·        2000 Chronologie de l'Algérie de l'Origine à 2000. ca. 12 s. København 2000.

·        2000 Aperçu de l'ancien français, 1-9. 2e éd.. 120 s. København 2000. 

·        2001 M-B.M., Hansen A.B., Jansen H., Prebensen H.., Jensen E.D., Berntsen J.V.(red.):Romansk Instituts studenterspørgeskemaundersøgelse 2000. Talmateriale og kvalitative vurderinger. 77 s. Romansk Institut. K.U., København 2001.

·        2002  Modus, modalitet og modeller. Om den franske konjunktivs betydning.i: Lingvistiske essays til minde om Finn Sørensen s. 97-109. Irène Baron, Michael Herslund, Henrik Høeg Müller (udg.). Samfundslitteratur, København 2002.

·        2003 Michael Herslund: Sider af Europas historie. Introduktion til europæiske studier. Samfundslitteratur, København, 2002, 223 s. in SPRINT, Handelshøjskolernes Tidsskrift, 2003, 1, p. 96-107

·        2003  Sprog og matematik., sammen med Peter Juel Henrichsen (red):. Handelshøjskolens Forlag, 2003, 200 sider.

·        2003 Indledning,  in Peter Juel Henrichsen og Henrik Prebensen (red): Sprog og matematik, Handelshøjskolens Forlag, 2003, s.11-18

·        2003 Bestemthed, in Peter Juel Henrichsen og Henrik Prebensen (red): Sprog og matematik, Handelshøjskolens Forlag, 2003, kap. 3, 64-83

·        2003 Du mot au monde. [Compte-rendu de] Guy Achard-Bayle: Grammaire des metamorphoses. Référence, identité, changement, fiction. (Coll. Champs linguistiques) - Paris: Éditions Duculot, 2001, 300 p. Revue Romane 38.1, s. 164-167. 2003.

·        2005 Two Problems with Predicative Copula Constructions and Valence.i: Grammatica - Festschrift in honour of Michael Herslund s. 421-435. H. Nølke, I. Baron, H. Korzen, J. Korzen, H. H. Müller (red.). P. Lang Europ. Acad. Publ., Bern 

·        2006 In mémoriam: Ebbe Spang-Hanssen, Revue Romane 41, 1, 2006, s 1.-3

·        2006 Formens fascination, in Sprogteknologi i dansk perspektiv - En samling artikler om sprogforskning og automatisk sprogbehandling, s 51-68, A. Braasch, C. Navaretta, S. Nimb, S. Olsen, P. Paggio, B. S. Pedersen, J. Wedekind (red.), C.A. Reitzels Forlag

·        2007 Fremtiden for dansk forskning og højere uddannelse.  I: Futuriblerne. 2007 ; vol. 35, nr. 1-2, Febr. s. 19-27 

·        2017 Samarbejdet med den franske general (de Gaulle). I JFK100. Bogen om John F. Kennedy 1917-1963, s. 382-88. Red. Anders Agner Pedersen. Forlaget Turbine.


This article "Henrik Prebensen" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Henrik Prebensen. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Welcome to EverybodyWiki 😃 ! Nuvola apps kgpg.png Log in or ➕👤 create an account to improve, watchlist or create an article like a 🏭 company page or a 👨👩 bio (yours ?)...