Hanne Albert

Fra EverybodyWiki Bios & Wiki

Hanne Albert er en dansk fysioterapeut med MPH., samt en Ph.D. i medicinsk videnskab.[1] Hun er forsker inden for medicinsk videnskab og hendes hovedforskningsinteresse er i lænderygsmerter og bækkensmerter.[2] Hanne Albert er mest kendt for at være den første til at foreslå og senere vise, at den smertefulde tilstand, Modicforandringer i ryghvirvlerne kan være forårsaget af en bakteriel infektion og at disse Modic forandringer kan behandles med antibiotika.[3][4][5]


Karriere og uddannelse[redigér]

Hanne Albert blev autoriseret som fysioterapeut fra Metropolitan University College i København. I 2000 blev hun Master of Public Health, fra Nordic School of Public Health i Göteborg, Sverige. Emnet for hendes masteropgave var "Gruppebehandling af kviner med kroniske underlivssmerter". I 2004 blev hun tildelt ph.d. graden af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet baseret på afhandlingen "Ikke-kirurgisk behandling af patienter med radiculære smerter til UE En randomiseret klinisk kontrolleret undersøgelse".[6]

Hanne Albert startede sin karriere som fysioterapeut på Odense Universitetshospital, hvor hun senere blev en klinisk underviser. I 2000 blev hun ansat som forsker ved forskningsafdelingen på Rygforskningscenteret i Ringe.[7] Hun har været lektor ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet siden 2010. Hun forlod universitet i 2013 og stiftede Modic Klinikken i Odense.[8]

Forskning og publikationer[redigér]

Hanne Alberts tidlige forskningskarriere begyndte inen for gynækologi og obstretrik på Odense Universitetshospital. Et stort klinisk problem var kvinder med kroniske underlivssmerter uden fysisk årsag. Sammen med en anden fysioterapeut, Tove Boe, udviklede hun en ny gruppebehandling for kvinder med kroniske underlivssmerter med fokus på en psykosomatisk tilgang. Resultatet af behandlingen blev målt ved at kombinere kvalitative aktionsforskningsmetoer med kvantitative målinger af forbedringerne. Studiet viste at patienterne oplevede betydelige forbedringer på alle parametre. Denne forskning blev offentliggjort i hendes master afhandling og i en videnskabelig artikel.[9]

Det store antal gravide kvinder med bækkensmerter, var på samme tid en udfordring på den obstetriske afdeling. Der var på det tidspunkt beskeden viden omkring diagnose og behandling af dennne smertefulde tilstand hos gravide og post-partum kvinder. Sammen med en anden fysioterapeut Mona Godskesen udførte hun et studie, hvor de klassificerede kvinder med forskellige former for bækkensmerter i subgrupper. Studiet omfattede 2269 gravide kviner. Alle de gravide kvinder blev undersøgt i deres 20. graviditetsuge. Kvinderne der led af bækkensmerter, blev fulgt 1, 3, 6, 12 og 24 måneder efter fødslen, eller til deres bækkensmerter forsvandt. Hovedresultaterne i denne undersøgelse var, at der med stor sandsynlighed findes 4 forskellige subgrupper af bækkensmerter i graviditeten. De fire grupper har forskellig incidens, kliniske karakteristika, smertemønstre og prognose. 5% af de gravide havde bækkenløsning, hvor 20% af disse kvinder forsat havde smerter 2 år efter fødslen. Denne forskning resulterede i fem videnskabelige artikler og tre abstrakts.[10][11][12][13][14][15][16] For dette videnskabelige arbejde blev hun tildelt to priser og plads i den gruppe på frem personer der udarbejdede de European Guidelines for diagnose og behandling af bækkensmerter.

Discus prolaps[redigér]

I 2000 blev Hanne Albert ansat som forsker og ph.d.-studerende på Rygforskningscenteret i Ringe. Formålet med hendes ph.d. var at evaluere effekten af øvelsesterapi som behandlingsmetode til patienter med svær discus prolaps i lænden. Deltagerne var patienter, der normalt kunne betragtes som kandidater til en operation. Studiet viste, at der var stor forbedring i symptomerne og funktionen hos patienter efter at have modtaget denne type behandling. I 2000 var det ikke tidligere vist, at denne form for behandling havde effekt på disse hårdt ramte patienter. Studiet viste også at det var muligt at give et bedre bud på patientens prognoser ud fra de oprindelige symptomer og fysiske undersøgelsesfund. Som for eksempel hvorledes patienten responderede på specifikke øvelser og positionering, hvilke personlige træk patienten havde og hvilken form for discus prolaps. Det viste sig også at disse undergrupper responderede bedst på forskellige behandlinger..[17][18][19][20][21][22]

Modic forandringer[redigér]

Ph.d-afhandlingen viste at et år efter patienten havde haft en dicus prolaps, havde ca. 50% af patienterne udviklet Modic forandringer / Knogleødem i ryghvirvlerne der lå i nærheden af den tidligere prolaps. Samtidigt med opkomsten af Modic forandringerne, udviklede disse patienter nye rygsmerter. Disse smerter var forskellige fra de klassiske discus prolaps smerter som patienterne oplevede da studiet begyndte. Disse discus prolapssmerter er karakteristisk udstrålende smerter til et eller begge ben. Litteraturen viser at Hanne Albert var den første til at beskrive denne sammenhæng mellem en tidligere discus prolaps og nye Modic forandringer i de tilstødende ryghvirvler. For dette forskningsresultat blev hun tildelt en pris, og disse resultater blev offentliggjort som en videnskabelig artikel.[23] Dette fund indledte i et samarbejde med radiologen Joan Solgård Sørensen og sammen udviklede de tre teorier om patogenesen bag Modic forandringer; en bakteriel årsag, en mekanisk årsag og en reumatologisk årsag. Denne teori blev offentliggjort i 2007.[24]

Bacterier som årsag til rygsmerter[redigér]

Den nye idé, der blev præsenteret var, at bakterien Propioni Acnes gennem en læsion i discus, kunne invadere disken og at Modic forandringerne var ødemet omkring den inficerede discus. Den første undersøgelse af antibiotikabehandling for Modic forandringer nogensinde blev offentliggjort i 2008. Her blev 32 patienter i en pilotstudie behandlet med antibiotika i 90 dage og 60% af disse patienter blev meget bedre eller helbredt for deres rygsmerter.[25] I 2013 blev den første randomiserede klinisk kontrollerede undersøgelse (RCT) offentliggjort..[26] Denne undersøgelse, der har fået den højeste rating i vienskabelig metode, viste hos 162 patienter en meget signifikant og klinisk relevant forbedring hos patienterne, der modtog 100 dages antibiotikabehandling, og ingen ændring i de patienter, der fik placebobehandling. Studiet fik megen national og international interesse.[27][28][29][30][31] Tidligere blev det antaget, at rygsmerter enten var forårsaget af mekaniske problemer i vævet eller smerter var psykosomatisk. Nu var der en tredje årsag, nemlig at rygsmerter kunne være forårsaget af bakteriel infektion. Dette medførte at Hanne Albert modtog "The German pain prize" . Modic forandringer/knogleødem er en meget smertefuld sygdom, og Hanne Albert har været leder af eller har deltaget i flere studier omkring dette sygdom siden.[32][33][34][35][36][37][38]

Publikationer[redigér]

Hanne Albert er hoved- eller medforfatter på 55 videnskabelige artikler publiceret i peer-reviewed papers.[39] Hun er medforfatter af tre bøger.[40][41][42] Hanne Albert har lavet peer reviews for videnskabelige artikler ved, The Lancet, The European Spine Journal og lign. og hun er assitant editor for The European Spine Journal.[43]

Æresbevisninger og priser[redigér]

2003: Danske Fysioterapeuters Forskningspris; For original og innovativ forskning med umiddelbar klinisk relevans.[44]
2004: Columna prisen; fra Dansk selskab for Musculoskeletal Medicin. For omfattende klinisk forskning i kvinder med bækkensmerter relateret til graviditet og efter fødslen, samt ekstensiv uddannelsesindsats med implementering af denne nye viden til alle grupper af sunhedsprofessioner.
2005: “Modic changes following lumbar disc herniation”. For den bedste videnskabelige præsentation ved The European Spine Conference i Barcelona.[45]
2017: “The German Pain prize” for at vise, at der er en tredje og ny årsag til rygsmerter, en bakteriel infektion. I stedet for tidligere, hvor man mente at rygsmerter enten skyldtes et mekanisk problem i vævet eller at smerterne var psykosomatiske.[46][47]

Den videnskabelige arbejde som Hanne Albert har udført omkring gravide med bækkensmerter har også resulteret i en invitation til at være en del af gruppen der skrev "The European guidelines for diagnostik og behandling af bækkensmerter", denne guideline blev offentliggjort i 2008.[48]


Referencer[redigér]

 1. "https://www.researchgate.net/profile/Hanne_Albert", Retrieved 5 August 2017.
 2. "https://www.researchgate.net/profile/Hanne_Albert/publications", Retrieved 5 August 2017.
 3. Albert, H. B.; Kjaer, P.; Jensen, T. S.; Sorensen, J. S.; Bendix, T.; Manniche, Claus (2008). "Modic changes, possible causes and relation to low back pain". Medical Hypotheses. 70 (2): 361-368. ISSN 0306-9877. PMID 17624684. doi:10.1016/j.mehy.2007.05.014. 
 4. Albert HB, Manniche C, Sorensen JS. Deleuran BW. Antibiotic treatment in patients with low-back pain associated with Modic changes Type 1 (bone oedema): a pilot study. Br J Sports Med. 2008:42:969-73. Epub 2008 Aug 21.
 5. Albert HB , Sorensen JS, Christensen BS, Manniche C. Antibiotic treatment in patients with chronic low back pain and vertebral bone edema (Modic Type 1 changes): a double-blind randomized clinical controlled trial of efficacy. Eur Spine J. 2013;22:697-707. Epub 2013 Feb 13.
 6. "Ikke-kirurgisk behandling af patienter med radiculære smerter til UE", [DANISH] Retrieved 13 August 2017.
 7. "Rygcenter Fyn", [DANISH] Retrieved 13 August 2017.
 8. "Om os", [DANISH] Retrieved 13 August 2017.
 9. Albert H. Psychosomatic group treatment helps women with chronic pelvic pain. J Psychosom Obstret Gynecol 1999;20:216-25
 10. Albert H, Godskesen M, Westergaard JG, Chard T, Gunn L. Circulating levels of relaxin are normal in pregnant women with pelvic pain. Eur J obstet Gynecol Reproductive biology 1997;74:19-22.
 11. Albert H, Godskesen M, Westergaard JG. Evaluation of clinical tests used in classification procedures in pregnancy-related pelvic joint pain. Eur Spine J 2000;9:161-6.
 12. Albert HB, Godskesen M, Westergaard JG. Prognosis of four classification groups of pregnancy-related pelvic joint pain. Acta Obstet Gynecol Scand 2001;80:505-10.
 13. Albert HB, Godskesen M, Westergaard JG. Incidence of four syndromes of pregnancy-related pelvic joint pain. Spine. 2002;27:2831-4.
 14. Albert HB, Godskesen M, Korsholm L, Westergaard JG. Risk Factors in developing Pregnancy-Related Pelvic Girdle Pain. Acta Obstetrica et Gynecologica 2006;85:539-44.
 15. Albert HB. Behandling af bækken- og lænderygsmerter hos gravide og post partum kvinder. Muskuloskelatalt forum 2002;2:16-21.
 16. Albert HB, Bækkensmerter i graviditeten - forekomst, prognose, risikofaktorer og diagnostisering. Best Practice. 2012;6:23-25.
 17. Albert HB. Conservative treatment of patients with sciatica- a randomized controlled trial. [Dissertation] Odense: Faculty of Health Sciences, University of Southern Denmark; 2004.[Danish]
 18. Albert HB, Manniche C. The efficacy of systematic active conservative treatment for patients with severe sciatica. A single-blind randomized clinical controlled trial. Spine 2012;37:531-42.
 19. Albert HB, Hauge E, Manniche C. Centralization in patients with sciatica: are pain responses to repeated movement and positioning associated with outcome or types of disc lesions? Eur Spine J. 2012;21:630-6. Epub 2011 Sep 23.
 20. Jensen TS, Albert HB, Sorensen JS, Manniche C, Leboeuf-Yde C. Magnetic Resonance Imaging Findings as Predictors of Clinical Outcome in Patients With Sciatica Receiving Active Conservative Treatment. J Manip Ther Phys, 2007;30:98-108.
 21. Andreasen ML, Langhoff L, Jensen TS, Albert HB. Reproduction of the Lumbar Lordosis: A Comparison of Standing Radiographs versus Supine MRI obtained with Straightened Lower Extremities. J Manipulative Physiol Ther. 2007;30:26-30.
 22. Jensen TS, Albert HB, Soerensen JS et al. Natural course of disc morphology in patients with sciatica: an MRI study using a standardized qualitative classification system. Spine 2006;31:1605-12.
 23. Albert HB, Manniche C. Modic changes following lumbar disc herniation. Eur Spine J. 2007;16:977-82. Epub 2007 Mar 3.
 24. Albert HB, Kjaer P, Jensen TS, Sorensen JS, Bendix T, Manniche C Modic changes, possible causes and relation to low back pain. Med Hypotheses. 2008;70:361-8. Epub 2007 Jul 10.
 25. Albert HB, Manniche C, Sorensen JS. Deleuran BW. Antibiotic treatment in patients with low-back pain associated with Modic changes Type 1 (bone oedema): a pilot study. Br J Sports Med. 2008:42:969-73. Epub 2008 Aug 21.
 26. Albert HB , Sorensen JS, Christensen BS, Manniche C. Antibiotic treatment in patients with chronic low back pain and vertebral bone edema (Modic Type 1 changes): a double-blind randomized clinical controlled trial of efficacy. Eur Spine J. 2013;22:697-707. Epub 2013 Feb 13.
 27. "Antibiotics could cure 40% of chronic back pain patients", The Guardian, Tuesday 7 May 2013. Retrieved Saturday 5 August 2017.
 28. Macrae, Fiona. "How back pain can be beaten with antibiotics: Breakthrough could cure 40% of sufferers", Daily Mail, 7 May 2013. Retrieved 5 August 2017.
 29. "Antibiotics may help ease chronic back pain", Wednesday 8 May 2013. Retrieved 5 August 2017.
 30. Laurance, Jeremy. "The stuff of Nobel prizes: Half a million sufferers of back pain could be cured with antibiotics", The Independent, Tuesday 7 May 2013. Retrieved Saturday 5 August 2017.
 31. Moore, Thomas. "Antibiotics 'Can Cure Back Pain', Study Finds", Sky News, Wednesday 8 May 2013. Retrieved Saturday 5 August 2017.
 32. Albert HB, Lambert P, Rollason J, Sorensen JS, Worthington T, Pedersen MB, Nørgaard HS, Vernallis A, Busch F, Manniche S, Elliott T. Is nuclear tissue infected with bacteria following disc herniations which leads to Modic changes in the adjacent vertebrae? Eur Spine J. 2013;22:690-6. Epub 2013 Feb 10.
 33. Rollason J, McDowell A, Albert HB, Barnard E, Worthington T, Hilton AC, Vernallis A, Patrick S, Elliott T, Lambert P.Genotypic and antimicrobial characterisation of Propionibacterium acnes isolates from surgically excised lumbar disc herniations. Biomed Res. Int. 2013;2013:530382. doi: 10.1155/2013/530382. Epub 2013 Aug 28
 34. Rollason J, McDowell A, Albert HB, Barnard E, Worthington T, Hilton AC, Vernallis A, Patrick S, Elliott T, Lambert P. Genotypic and antimicrobial characterisation of Propionibacterium acnes isolates from surgically excised lumbar disc herniations. Biomed Res. Int. 2013;2013:530382. doi: 10.1155/2013/530382. Epub 2013 Aug 28
 35. Kjær P, Albert HB, Jensen T et al. Rygsmerter, radiologi og endepladeforandringer ad modum Modic. Ugeskrift for læger. 2006;168:1668.
 36. Albert H, Pedersen H, Manniche C, Høilund-Carlsen PF. PET imaging in patients with Modic changes. Nuklearmedizin. 2009;48(3):110-2. Epub 2009 Mar 23.
 37. Albert HB, Briggs AM, Kent P, Byrhagen A, Hansen C, Kjaergaard K. The prevalence of MRI-defined spinal pathoanatomies and their association with Modic changes in individuals seeking care for low back pain. Eur Spine J. 2011;20:1355-62. Epub 2011 May 5.
 38. Kent P, Briggs AM, Albert HB, Byrhagen A, Hansen C, Kjaergaard K, Jensen TS. Inexperienced clinicians can extract pathoanatomic information from MRI narrative reports with high reproducibility for use in research/quality assurance. Chiropr Man Therap. 2011;19:16
 39. "https://www.researchgate.net/profile/Hanne_Albert/publications", Retrieved 5 August 2017.
 40. Albert HB, Johansen S. Bækkensmerter s 607-622 i Klinisk reumatologi for ergo og fysioterapeuter. Red Danneskiold-Samsøe B, Lund H, Avlund K. Munksgård, København.
 41. Albert HB, Lund H, Hovmand B, Winkel A. Case rapport. En grundbog i praksisformidling. Munksgaard, København.
 42. Thomsen K, Albert H, Warren M, Groby L. Ortopædkirurgi for ergoterapeuter og fysioterapeuter; Ryg og bækken, 359-404. Munksgaard, København, 2009.
 43. "The Editorial Board of The European Spine Journal", Retrieved 13 August 2017.
 44. Weirsøe, Frank. "Pris til fynsk fysioterapeut", TV 2/Fyn, [DANISH] 19 November 2003. Retrieved 5 August 2017.
 45. "Best podium presentation 2005: Modic Changes, the prevalence and relationship to lumbar disc herniation. A possible new pathogenesis of low back pain." EUROSPINE, Retrieved 5 August 2017.
 46. Zeuner, Nicole. " 'Antibiotika helfen bei Rückenschmerzen' - Deutscher Schmerzpreis für revolutionäre Studien", [GERMAN], 26 March 2017. Retrieved 5 August 2017.
 47. "Deutscher Schmerz- und Palliativtag 2017: Schmerzpreis für revolutionäre Studien zur Behandlung von Rückenschmerzen mit Antibiotika", [GERMAN] 26 March 2017. Retrieved 5 August 2017.
 48. Vleeming A, Albert HB, Ostgaard HC, Stuge B, Sturesson B. European guidelines on the diagnosis and treatment of pelvic girdle pain. Eur Spine J. 2008 Jun;17(6):794-819. Epub 2008 Feb 8. http://www.backpaineurope.org


This article "Hanne Albert" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Hanne Albert. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.