Welcome to EverybodyWiki 😃 ! Nuvola apps kgpg.png Log in or ➕👤 create an account to improve, watchlist or create an article like a 🏭 company page or a 👨👩 bio (yours ?)...


Aarhus Økologiske Fødevarefællesskab

Fra EverybodyWiki Bios & Wiki
Skift til:navigering, søgning

Aarhus Økologiske Fødevarefællesskab (AOFF) er en non-profit økologisk indkøbsforening, hvor medlemmerne kan købe billigt, økologisk, lokalt produceret frugt og grønt. Foreningen lægger stor vægt på medlemsdemokrati, og inddragelse.

Historie[redigér]

Ideen til foreningen opstod i oktober 2010 af to antropologistuderende. Med inspiration fra et lignende tiltag i København ønskede de at starte et alternativ til de profitorienterede supermarkeder. De oprettede en Facebook-gruppe for at afdække, hvorvidt der var opbakning til ideen. Initiativet mødte stor interesse, og i løbet af få måneder blev foreningen etableret. I januar 2011 kunne AOFF holde stiftende generalforsamling med 18 betalende medlemmer.

Demokratisk struktur[redigér]

Foreningens erklærede mål er ”At gøre bæredygtige, økologiske fødevarer tilgængelige for alle” [1]. Dette betyder i praksis, at foreningen tilbyder økologiske fødevarer til en pris, lavere end den i gængs handel. AOFF handler, som andre fødevarefællesskaber direkte med lokale producenter, og undgår på den måde fordyrende mellemled. Foreningens medlemmer bidrager med arbejdskraft. [2].

Medlemmerne i AOFF er medejere af foreningen, fordi foreningen reelt set har en flad struktur, selvom der formelt set er en ledelse. Der er ingen andelshavere i foreningen.

Vedtægterne [3] foreskriver, at medlemsmøderne afholdes to gange årligt (§6, Stk. 1). Det fremgår i øvrigt, at ”Medlemsmøderne har til formål at give medlemmerne mulighed for at træffe beslutninger omkring foreningens drift og udvikling, herunder fordelingen af foreningens økonomiske overskud.” (§6, Stk. 1).

Bestyrelsen holder ikke særskilte møder, men indgår på lige fod med de øvrige medlemmer af kollektivet (§8, Stk. 2.). Bestyrelsens beføjelser begrænser sig til mindre økonomiske anliggender i forbindelse med den daglige drift (§8, Stk. 3.).

Værdigrundlag[redigér]

Gennem distributionen af økologisk frugt og grønt ønsker AOFF samtidigt at ”udbrede kendskabet til økologi og bæredygtig fødevareproduktion, samt engagere sine medlemmer og lokalbefolkningen til lokal handling indenfor bæredygtige initiativer” [1]. Et højere mål er imidlertid at foreningen ønsker at påvirke distribution og produktion af østjyske fødevarer. En fundamental tanke i fødevarefællesskabsidéen er, at medlemmerne selv tager ejerskab over distributionskæden.

AOFF er et lokalt orienteret fællesskab. Med sine erklærede principper om diversitet og lighed ønsker AOFF er være indbydende og tilgængeligt for alle. Foreningen ønsker at være en platform, ”hvorigennem medlemmerne sammen kan skabe positive tiltag med udgangspunkt i det nærområde, hvor vi bor og arbejder” [1].

Kilder[redigér]

  1. 1,0 1,1 1,2 AOFF's Vision, Mission og Grundprincipper. Hentet 9. juni 2013.
  2. AOFF's Manifest. Hentet 9. juni 2013.
  3. AOFF's Vedtægter. Hentet 9. juni 2013.


This article "Aarhus Økologiske Fødevarefællesskab" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Aarhus Økologiske Fødevarefællesskab. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.Read or create/edit this page in another language

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Welcome to EverybodyWiki 😃 ! Nuvola apps kgpg.png Log in or ➕👤 create an account to improve, watchlist or create an article like a 🏭 company page or a 👨👩 bio (yours ?)...